Mano vaikas tapo musulmonu

Kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti savo dvasinį kelią

Mūsų šeima nėra religinga. Mes laisvamaniai. Save aš mėgstu „priskirti“ prie pagonių. Kaip dauguma ano meto lietuvių sudarėme civilinę santuoką ir tėvų pageidavimu – bažnytinę. Tradiciškai ir vaikus pakrikštijome. Iki dukros konvertavimosi islamu nesidomėjome. Remdamiesi žiniasklaida bei televizija, buvome susidarę… (Skaityti toliau)

Mano vaikas tapo musulmonu