Mano vaikas tapo musulmonu – tėvų pasakojimai

Sukūrus mišrią šeimą, naujomis spalvomis nusidažo ne tik porų, bet ir jų artimųjų gyvenimai. Mišriose santuokose gyvenančių lietuvių tėčiai ir mamos, kitaip, nei jų vaikai, neturi galimybės pasirinkti, ar nori įsileisti nepažįstamą kultūrą į savo gyvenimus. Priimti ir susitaikyti su mišria vaiko šeima būna paprasčiau, jei kitataučių žento ar marčios kultūra yra artima saviškei, jei naujai sukurta šeima išlaiko tas pačias vertybes, puoselėja panašias tradicijas. O kaip jaučiasi tėvai, kuriems tenka stebėti kur kas didesnius skirtumus, nei jie galėjo įsivaizduoti?


Kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti savo dvasinį kelią dukramusulmone_150x150

Mūsų šeima nėra religinga. Mes laisvamaniai. Save aš mėgstu „priskirti“ prie pagonių. Kaip dauguma ano meto lietuvių sudarėme civilinę santuoką ir tėvų pageidavimu – bažnytinę. Tradiciškai ir vaikus pakrikštijome. Iki dukros konvertavimosi islamu nesidomėjome … Skaityti toliau 

 


dukra_musulmone_150x150

Mano dukra – musulmonė

Aš esu laisvamanė, mano vyras – nepraktikuojantis katalikas. Mes nesituokėme bažnyčioje, sudarėme civilinę santuoką. Katalikiškas vertybes dukroms skiepijo močiutė. Ji rūpinosi sakramentų priėmimu, mes neprieštaravome… Skaityti toliau