Klausimai, susiję su gyvenimu Jungtinėje Karalystėje

Šioje skiltyje rasite svarbios informacijos Jungtinėje Karalystėje (JK) gyvenančioms mišrioms šeimoms: leidimus gyventi JK, santuokos, sudarytos JK, bei JK gimusio vaiko įtraukimą į apskaitą Lietuvoje, JK pilietybės suteikimas LR piliečių vaikams.

Taip pat norėtumėme atkreipti jūsų dėmesį, kad skiltyje ES/EEE teisė nurodyta informacija galioja visoms ES/EEE šalims, įskaitant ir JK, taigi nepamirškite užsukti ir ten.

bendruomene baneris tekstas

EEA FP 620x329Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) piliečių sutuoktiniai (-ės), vaikai ir priklausomi šeimos nariai, kurie nėra EEE piliečiai, prieš atvykdami į Jungtinę Karalystę (toliau JK) turi gauti EEE piliečio šeimos nario leidimą (angl. „EEA Family Permit“) įvažiuoti į JK. Išimtis taikoma tik tiems ne EEE piliečiams (-ėms), kurie (-ios) jau turi leidimą gyventi vienoje iš EEE šalių, išduotą pagal  Žmogaus teisių akto 8 straipsnį.

Šiame straipsnyje jūs rasite atsakymus į dažniausiai kylančius klausimus apie šiuos leidimus, taip pat bus išsklaidyti kai kurie su jais susiję mitai.

Kam reikalingas EEE piliečio (-ės) šeimos nario leidimas įvažiuoti į JK?

Leidimas reikalingas tiems ne EEE piliečių šeimos nariams, kurie nori atvykti į JK kartu su savo EEE piliečiu (-e) šeimos nariu (-e) arba pas jį (ją) ir kurie neturi leidimo gyventi vienoje iš EEE šalių, išduoto remiantis  Žmogaus teisių akto 8 straipsniu (užtikrinančiu šeimos teisę į privatų gyvenimą).

Pavyzdžiai

  1. Lietuvis su žmona brazile gyvena Ispanijoje. Žmona turi EEE piliečio šeimos nario leidimą gyventi Ispanijoje. Jei jiedu vyktų į JK, žmonai leidimo įvažiuoti nereikėtų.
  2. Lietuvė su vyru turku gyvena Lietuvoje. Jos vyras turi leidimą gyventi Lietuvoje, išduotą pagal Lietuvos nacionalinius įstatymus. Jei jiedu vyktų į JK, vyrui reikėtų gauti leidimą įvažiuoti į JK.
  3. Lietuvė su vyru indu gyvena Lietuvoje. Kadangi anksčiau ji gyveno ir dirbo Vokietijoje, jos vyrui buvo išduotas leidimas gyventi ir dirbti Lietuvoje pagal  Žmogaus teisių akto 8 straipsnį. Jei jie vyktų į JK, vyrui nereikėtų leidimo įvažiuoti, pakaktų pasų ir santuokos liudijimo.

Kas yra EEE piliečio (-ės) šeimos nariai?

Tai yra sutuoktinis (-ė), vaikai ir vaikaičiai (iki 21metų amžiaus). Taip pat bet kurio amžiaus vaikai ir vaikaičiai, jei yra tiesiogiai priklausomi nuo EEE piliečio (-ės).

Šeimos nariais laikomi ir EEE piliečio (-ės) tėvai bei seneliai, jei jie yra tiesiogiai priklausomi (finansiškai ar (ir) fiziškai) nuo EEE piliečio (-ės).

Išplėstinės šeimos nariai (angl. extended family members) yra EEE piliečio (-ės) arba jo (-s) ne EEE piliečio (-ės) sutuoktinio (-ės) dėdės, tetos, pusbroliai, pusseserės, sūnėnai, dukterėčios. Norint gauti leidimą įvažiuoti, teks įrodyti, kad šie asmenys tiesiogiai priklauso nuo EEE piliečio (-ės) arba sutuoktinio (-ės) ne EEE piliečio (-ės).

Ilgalaikius santykius (trunkančius ne trumpiau nei 2metus) galintis (-i) įrodyti ne EEE pilietis (-ė) taip pat pretenduoja į EEE piliečio (-ės) šeimos nario leidimą įvažiuoti į JK.

Sužadėtinis (-ė) nėra laikomas (-a) šeimos nariu (-e), nebent pora gali įrodyti ne trumpesnę kaip 2metų artimų santykių trukmę.

Ar EEE pilietis (-ė) privalo dirbti JK prieš atsiveždamas (-a) savo šeimos narius?

Jei EEE pilietis (-ė) negyvena JK ir tik atvyksta kartu su ne EEE šeimos nariu (-e), tuomet jam (jai) nereikia dirbti. EEE pilietis (-ė) taip pat turi nevaržomą teisę būti JK 3 mėnesius be būtinybės dirbti ar kitaip vykdyti Treaty Rights. Taigi, nei atvykstantys drauge, nei esantys JK trumpiau nei 3 mėnesius EEE piliečiai (-ės) neturi dirbti tam, kad galėtų atsivežti savo ne EEE šeimos narius.

Kitais atvejais EEE pilietis (-ė) turi dirbti arba kitaip vykdyti Treaty Rights.

Ar privaloma atsakyti į visus klausimus EEE šeimos nario leidimo įvažiuoti į JK formoje?

Ne. Formoje nebūtina nurodyti ne EEE piliečio (-ės) darbovietės, pajamų ar  santaupų, išskyrus išimtines situacijas. Taip pat ir EEE piliečio (-ės) darbovietės ir pajamų, jei jis (ji) negyvena JK.

Klausimai apie poros ateities ketinimus likti JK ar grįžti taip pat yra pertekliniai, atsakinėti į juos nebūtina.

Jei kompiuterinė sistema neleidžia palikti neužpildyto laukelio, įrašykite „not required for EEA Family Permit“ (liet. „nereikalinga EEE šeimos nario leidimui įvažiuoti“).

Jei EEE pilietis (-ė) gyvena JK, ar jam taikomas reikalavimas uždirbti mažiausiai 18 000 svarų per metus? Kokie gyvenamosios vietos kriterijai? Ar taikomi anglų kalbos reikalavimai?

Norint gauti šiuos leidimus atlyginimo minimumo, gyvenamosios vietos, anglų kalbos reikalavimai neaktualūs.

Nereikalingas ir privatus sveikatos draudimas, taip pat nereikalaujama pažymos, kad nesergama tuberkulioze.

Kokius dokumentinius įrodymus reikia pateikti kartu su prašymo forma?

-       Tarpusavio ryšio įrodymus (santuokos / vaikų gimimo liudijimus).

-       Pasus.

-       Laišką, kuriame parašyta, kad ne EEE pilietis (-ė) keliauja su kartu su savo EEE piliečiu (-e) šeimos nariu (-e) arba pas jį (ją) į JK.

-       Jeigu EEE pilietis (-ė) šeimos narys (-ė) jau gyvena JK ilgiau nei 3 mėnesius, tuomet reikia pateikti įrodymus, kad EEE pilietis vykdo Treaty Rights.

Jei santuoka naujai sudaryta, tuomet pravartu pateikti daugiau įrodymų, kad santykiai nuoširdūs. Galimų dokumentų pavyzdžiai: kelionių bilietai, viešbučių rezervacijos, nuotraukos, susirašinėjimų ir (ar) skambučių išklotinės ir t. t.

Jei pora nėra susituokusi, tuomet reikės pateikti įrodymus, kad gyveno kartu bent 2 metus. Jei pora turi bendrų vaikų, gali pakakti ir trumpesnio laiko tarpo.

Kiek laiko galioja šis leidimas?

EEE šeimos nario leidimas įvažiuoti suteikia teisę įvažiuoti į JK neribojamą kiekį kartų ir galioja 6 mėnesius. Tačiau tai nereiškia, kad po 6 mėnesių ne EEE šeimos narys (-ė) tampa nelegaliu (-ia) imigrantu (-e). Kol tęsiasi santykiai su EEE piliečiu (-e) šeimos nariu (-e), kol pastarasis (-oji) vykdoTreaty Rights, tol pasilikti šalyje ne EEE pilietis (-ė) turi visas teises. Tiesa, gali būti sunku savo statusą įrodyti darbdaviams.

Ar šis leidimas suteikia teisę dirbti?

Taip, gavęs (-usi) šį leidimą, ne EEE pilietis (-ė) turi teisę gyventi ir dirbti JK, taip pat išvažiuoti iš šalies ir grįžti.

Kur kreiptis, norint gauti leidimą įvažiuoti į JK?

Norint gauti EEE šeimos nario leidimą įvažiuoti į JK, reikia užpildyti formą internetu. Pabaigus ją pildyti, bus suteikta galimybė pasirinkti JK atstovybę, datą ir laiką papildomų dokumentų pateikimui.

Papildyta: nuo 2016 metų rugsėjo mėnesio, kas antrą antradienį paraiškas EEA FP gauti bus galima pateikti Holiday Inn viešbutyje Vilniuje. Reikalinga išankstinė registracija internetu (žiūr. aukščiau pateiktą nuorodą).

 

Atnaujinta 26/08/2016