Klausimai, susiję su gyvenimu Jungtinėje Karalystėje

Šioje skiltyje rasite svarbios informacijos Jungtinėje Karalystėje (JK) gyvenančioms mišrioms šeimoms: leidimus gyventi JK, santuokos, sudarytos JK, bei JK gimusio vaiko įtraukimą į apskaitą Lietuvoje, JK pilietybės suteikimas LR piliečių vaikams.

Taip pat norėtumėme atkreipti jūsų dėmesį, kad skiltyje ES/EEE teisė nurodyta informacija galioja visoms ES/EEE šalims, įskaitant ir JK, taigi nepamirškite užsukti ir ten.

bendruomene baneris tekstas

UK_VIZOS_LEIDIMAI2_300x200.jpgJUNGTINĖS KARALYSTĖS PILIETYBĖS SUTEIKIMAS LIETUVOS PILIEČIŲ VAIKAMS

- Jungtinės Karalystės (toliau - JK) pilietybė yra suteikiama gimstant arba natūralizacijos būdu.

- Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymai leidžia Lietuvos piliečiams turėti daugiau nei vieną pilietybę, jei kitos pilietybės įgyjamos gimstant.

- Jei kitos valstybės pilietybė įgyjama natūralizacijos būdu, LR pilietybės netenkama.

- LR piliečiai yra įpareigoti pranešti apie savo ar savo nepilnamečių vaikų įgytas pilietybes.

KAIP ĮGYJAMA JK PILIETYBĖ GIMIMU?

- Jei LR pilietis iki vaiko gimimo pragyveno JK 5 metus be pertraukų, ilgesnių, nei 6 mėnesiai per metus ir nenutrūkstamai vykdė Treaty Rights, tuomet jis automatiškai įgyja nuolatinio gyventojo statusą (permanent resident), net jei nesikreipia į Home Office (toliau – HO) su prašymu išduoti šį statusą patvirtinantį dokumentą. Nuolatinio gyventojo vaikams automatiškai suteikiama JK pilietybė.

KAIP IŠDUODAMAS JK PASAS VAIKUI, KURIS ĮGIJO JK PILIETYBĘ GIMSTANT?

- Pašte pasiimti paso išdavimo prašymą (United Kingdom Passport Application form)/ užsisakyti prašymą internetu, užpildyti prašymą internete, o dokumentus išsiųsti paštu.

- Užpildyti formą, įdėti dvi vaiko nuotraukas, kurių viena turi būti pasirašyta JK piliečio, kuris nėra giminaitis, pažįsta LR pilietį bent dvejus metus ir yra tam tikros profesijos atstovas (profesijų sąrašas pateikiamas prie formos pridėtoje paaiškinimų knygelėje)

- Tas pats liudijantis asmuo, kuris pasirašo vaiko nuotrauką, turi užpildyti ir vieną formos skiltį.

- Kartu su paso išdavimo forma reikia pateikti dokumentus, įrodančius, kad vaiko gimimo metu LR pilietis turėjo nuolatinio JK gyventojo statusą. Jei jūsų pateiktų dokumentų nepakaks, gausite laišką, kuriame bus prašoma atsiųsti daugiau įrodymų.

- Vaiko pasas kainuoja 46 GBP. Taip pat galite pasinaudoti Check and Send paslauga, kuomet pašto darbuotojas patikrins užpildytą formą ir dokumentus prieš išsiunčiant. Tokiu atveju mokestis bus 54.75 GBP. Sumokėti galima pašto perlaida arba nurodant banko kortelės duomenis.

- Patariama dokumentus siųsti registruotu paštu, o jų grąžinimui užsisakyti Secure Delivery paslaugą, kainuojančią 3 GBP.

- Paso išdavimas vidutiniškai trunka tris savaites nuo prašymo ir dokumentų pateikimo. Pavieniais atvejais gali užtrukti ilgiau.

KAIP ĮGYJAMA JK PILIETYBĖ VAIKAMS NATŪRALIZACIJOS BŪDU?

Jei LR piliečio vaikai neįgyja JK pilietybės gimimu, tuomet ją galima įgyti natūralizacijos būdu, jei atitinkamos šios sąlygos:

- vaikui ne daugiau, nei 18metų;

- LR pilietybę turinti(-s) motina/tėvas po vaiko gimimo gauna JK nuolatinio gyventojo (permanent resident) statusą (jis gaunamas automatiškai po to, kai LR pilietis 5 metus pragyvena JK vykdydamas Treaty Rights.

Jei atitinkamos šios dvi sąlygos, tumet tėvai turi kreiptis dėl natūralizacijos pažymos (Naturalisation certificate) išdavimo vaikui. Tam reikia:

- Atsispausdinti ir užpildyti MN1 prašymą;

- Sumokėti 936 GBP mokestį, nurodant banko kortelės duomenis arba pridedant banko čekį;

- Tėvams reikės pateikti dokumentus, įrodančius, kad jie tapo nuolatiniais JK gyventojais;

- Pridėti vaiko nuotrauką, kitoje jos pusėje užrašius vaiko vardą bei gimimo datą;

- Formą pasirašyti bei užpildyti atitinkamas skiltis turi du liudininkai. Vienas iš jų, pažįstantis vaiką iš profesinės pusės: vaikų slaugytojas (health visitor), bendrosios praktikos gydytojas, socialinis darbuotojas, mokytojas ar pan. Kitas liudininkas turi atitikti šiuos kriterijus: turėti JK pilietybę ir būti arba tam tikros profesijos atstovas, arba vyresnis nei 25-erių metų amžiaus. Abu liudininkai turi asmeniškai pažinoti vaiką, tačiau negali būti susiję giminystės ryšiais;

- Kreipiantis dėl natūralizacijos rekomenduojama pasinaudoti Nationality Checking Service paslaugomis. Šią paslaugą teikia savivaldybės pagal gyvenamąją vietą (artimiausią Nationality Checking Service biurą rasite čia. Už atitinkamą mokestį (priklausomai nuo savivaldybės apie 40-50 GBP) darbuotojai patikrins užpildytą MN1 formą ir dokumentus, patars, ko trūksta, ir išsiųs.

- Natūralizacijos pažyma dažniausiai išduodama per šešis mėnesius;

- Gavus natūralizacijos pažymą, vaiko tėvai gali kreiptis dėl vaiko JK paso išdavimo.

Jei LR pilietis iki vaiko gimimo neįgauna nuolatinio gyventojo statuso, tačiau vaikas gimė JK, tuomet, kai vaikui sukanka dešimt metų, ir, jei vaikas nėra praleidęs daugiau, nei 90 dienų už JK ribų kiekvienais iš tų 10 metų, jis įgyja teisę registruotis JK piliečiu, pildant formą MN1.

Pastaba:

Jei vienas iš tėvų turi nuolatinio gyventojo JK statusą patvirtinantį dokumentą (Permanent Residence Card), dėl vaiko paso išdavimo galima kreiptis asmeniškai, ir jis išduodamas skubos tvarka (Fast Track Service), per savaitę nuo dokumentų pateikimo dienos. Šiuo atveju, reikalinga išankstinė registracija karališkajame pasų skyriuje (Her Majesty’s Passport Office). Atvykus paskirtu laiku, reikia pateikti užpildytą prašymo formą bei kitus reikalingus dokumentus, o taip pat tėvų nuolatinio gyventojo statusą patvirtinantį dokumentą. Mokestis už vaiko pirmojo paso išdavimą skubos tvarka yra 87 GBP. Pasas atsiunčiamas į namus registruotu paštu.

Daugiau informacijos ieškokite čia.

 

NAUDOTI ŠALTINIAI:

www.gov.uk

www.migracija.lt

https://uk.mfa.lt/

 

Informacija atnaujinta: 2016 07 10