Klausimai, susiję su gyvenimu Jungtinėje Karalystėje

Šioje skiltyje rasite svarbios informacijos Jungtinėje Karalystėje (JK) gyvenančioms mišrioms šeimoms: leidimus gyventi JK, santuokos, sudarytos JK, bei JK gimusio vaiko įtraukimą į apskaitą Lietuvoje, JK pilietybės suteikimas LR piliečių vaikams.

Taip pat norėtumėme atkreipti jūsų dėmesį, kad skiltyje ES/EEE teisė nurodyta informacija galioja visoms ES/EEE šalims, įskaitant ir JK, taigi nepamirškite užsukti ir ten.

bendruomene baneris tekstas

UK VIZOS LEIDIMAI 300x200LEIDIMAS GYVENTI JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS PILIEČIO ŠEIMOS NARIUI – EEA (FM)

EEA Family Member Resident Card (EEA FM) yra leidimas gyventi, dirbti ir keliauti (iš/į Jungtinės Karalystės) Europos ekonominės erdvės (toliau - EEA) piliečių sutuoktiniams, kurie nėra EEA piliečiai. Jį išduoda Home Office (toliau - HO), pateikus prašymą bei atitinkant šiuos kriterijus:

- EEA pilietis(-ė) gyvena Jungtinėje Karalystėje (toliau - JK);

- EEA pillietis(-ė) yra sudaręs civilinę santuoką su ne EEA piliečiu(-e) arba gyena kartu ne trumpiau, nei 2metus;

- EEA pilietis(-ė) vykdo Treaty Rights;

- Poros santykiai nėra fiktyvūs.

 

KĄ DAR TURĖČIAU ŽINOTI KREIPIANTIS Į HO DĖL EEA (FM)?

- Nėbūtina turėti advokatą. Reikalingą formą lengvai užsipildyti galite ir patys. Parsisiųskite ją iš čia (svarbu atkreipti dėmesį, kad tai būtų naujausia formos versija, jos kartas nuo karto atnaujinamos), atsispausdinkite ir užpildykite.

- Nurodyti dokumentai yra tik pavyzdžiai, nebūtina visus juos siųsti.

- Labai rekomenduojama parašyti laišką apibūdinantį jūsų santykius (kaip ir kada prasidėjo, kaip vystėsi) bei paaiškinantį jūsų Treaty Rights vykdymą. Šiame laiške galite paaiškinti galimas spragas ar silpnąsias jūsų paraiškos puses.

- HO yra įpareigota visas paraiškas išspręsti per 6 mėnesius. Jei jie viršija šį terminą, jūs galite kreiptis į organizaciją SOLVIT, kuri nemokamai atstovauja EEA piliečių teises.

- Netiesa, kad negalite keisti gyvenamosios vietos ar darbo, kol HO svarsto jūsų paraišką. Paprasčiausiai operatyviai informuokite HO apie pasikeitimus, geriausia – telefonu, laišku ar faksu. Jei informuojate telefonu, būtinai pasižymėkite dieną ir laiką, kada vyko pokalbis ir paklauskite darbuotojo vardo ir pavardės. Jei informuojate faksu ar laišku, pasilikite jų kopijas.

- Dokumentus siųskite tik saugiu paštu – su „special delivery“.

- Jei prireikia asmens dokumentų, kol jie yra HO, jūs galite pateikti prašymą, paskambinę nurodytu telefonu ir nurodydami priežastį.

- EEA piliečiui išvykus iš JK ilgesniam, nei 6 mėnesių laikotarpui, laikinojo gyventojo statusas prarandamas. Jis atnaujinamas sugrįžus į šalį ir pradėjus vykdyti Treaty Rights.

NUOLATINIO GYVENTOJO JK STATUSO ĮGYJIMAS EEA PILIEČIAMS (EEA PR)

EEA (European Economic Area – Europos ekonominė erdvė) piliečiai, kurie Jungtinėje Karalystėje (toliau – JK) gyveno 5 metus su ne ilgesnėmis nei 6 mėnesių pertraukomis per metus ir vykdė Treaty Rights nenutrūkstamai (t. y., su ne ilgesnėmis nei 30 dienų pertraukomis) automatiškai įgyja nuolatinio gyventojo (permanent resident) JK statusą. Nėra privaloma kreiptis į Home Office (toliau – HO) dėl šio statuso patvirtinimo, pakanka, prireikus, pateikti įrodymus, kad jie įvykdė aukščiau minėtus reikalavimus.

Jeigu pageidauja, EEA piliečiai, gali kreiptis į HO su prašymu išduoti nuolatinio gyventojo statusą patvirtinantį dokumentą. Šį dokumentą –kortelę – turėti yra patogiau nei savo statusą kaskart įrodyti atitinkamais dokumentais.

Norėdamas gauti JK nuolatinio gyventojo kortelę, EEA pilietis turi užpildyti šią formą ir su visais statusą įrodančiais dokumentais išsiųsti nurodytu HO adresu. Išsiunčiant paraišką, reikia sumokėti 65 GBP mokestį.

HO įsipareigoja apsvarstyti prašymą ir pateikti sprendimą dėl nuolatinio gyventojo kortelės išdavimo per 6 mėnesius.

(Informacija atnaujinta 2014/08/04)

NUOLATINIO GYVENTOJO JK STATUSO ĮGYJIMAS NE EEA PILIEČIAMS (EEA PR)

EEA (European Economic Area – Europos ekonominė erdvė) piliečio sutuoktinis, ne EEA pilietis įgyja nuolatinio gyventojo (permanent resident) JK statusą tuomet, kai patenkinamos šios dvi sąlygos:

1. Sutuoktiniai yra sudarę civilinę santuoką ne mažiau, kaip prieš 5 metus.

2. EEA pilietis vykdė Treaty Rights nenutrūkstamai (t. y. ne su ilgesnėmis, nei 30 dienų pertraukomis) 5 metus bei nebuvo išvykęs iš Jungtinės Karalystės (toliau – JK) ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui per metus, kol buvo susituokęs su ne EEA piliečiu.

Ne EEA pilietis turi užpildyti šią formą, sumokėti 65 GBP mokestį ir pateikti visus poros santykių bei EEA piliečio Treaty Rights vykdymo įrodymus bei išsiųsti atitinkamu Home Office (toliau – HO) adresu.

HO įsipareigoja apsvarstyti prašymą ir pateikti sprendimą dėl nuolatinio gyventojo kortelės išdavimo per 6 mėnesius.

 

 

Naudoti šaltiniai

www.gov.uk

www.migracija.lt

https://uk.mfa.lt/

(Informacija atnaujinta 2014/08/04)