Klausimai, susiję su gyvenimu Jungtinėje Karalystėje

Šioje skiltyje rasite svarbios informacijos Jungtinėje Karalystėje (JK) gyvenančioms mišrioms šeimoms: leidimus gyventi JK, santuokos, sudarytos JK, bei JK gimusio vaiko įtraukimą į apskaitą Lietuvoje, JK pilietybės suteikimas LR piliečių vaikams.

Taip pat norėtumėme atkreipti jūsų dėmesį, kad skiltyje ES/EEE teisė nurodyta informacija galioja visoms ES/EEE šalims, įskaitant ir JK, taigi nepamirškite užsukti ir ten.

bendruomene baneris tekstas

UK_VIZOS_LEIDIMAI2_300x200.jpgJUNGTINĖS KARALYSTĖS PILIETYBĖS SUTEIKIMAS LIETUVOS PILIEČIŲ VAIKAMS

- Jungtinės Karalystės (toliau - JK) pilietybė yra suteikiama gimstant arba natūralizacijos būdu.

- Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymai leidžia Lietuvos piliečiams turėti daugiau nei vieną pilietybę, jei kitos pilietybės įgyjamos gimstant.

- Jei kitos valstybės pilietybė įgyjama natūralizacijos būdu, LR pilietybės netenkama.

- LR piliečiai yra įpareigoti pranešti apie savo ar savo nepilnamečių vaikų įgytas pilietybes.

UK VIZOS LEIDIMAI 300x200LEIDIMAS GYVENTI JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS PILIEČIO ŠEIMOS NARIUI – EEA (FM)

EEA Family Member Resident Card (EEA FM) yra leidimas gyventi, dirbti ir keliauti (iš/į Jungtinės Karalystės) Europos ekonominės erdvės (toliau - EEA) piliečių sutuoktiniams, kurie nėra EEA piliečiai. Jį išduoda Home Office (toliau - HO), pateikus prašymą bei atitinkant šiuos kriterijus:

- EEA pilietis(-ė) gyvena Jungtinėje Karalystėje (toliau - JK);

- EEA pillietis(-ė) yra sudaręs civilinę santuoką su ne EEA piliečiu(-e) arba gyena kartu ne trumpiau, nei 2metus;

- EEA pilietis(-ė) vykdo Treaty Rights;

- Poros santykiai nėra fiktyvūs.

uk biurokratija 300x200

Jungtinėje Karalystėje gimusio vaiko gimimo įregistravimas lietuvoje. Gimimo liudijimo išdavimas

 

Norint Lietuvoje įregistruoti JK gimusio vaiko gimimą bei gauti lietuvišką gimimo liudijimą, reikia kreiptis į LR ambasadą Jungtinėje Karalystėje bei pateikti šiuos dokumentus:

- Pilną vaiko gimimo liudijimą, kuriame nurodyti vaiko tėvai (pilkas gimimo liudijimo lapas „Certified Copy of an Entry“), išverstą į lietuvių kalbą bei legalizuotą pažymą (Apostille) JK užsienio ir sandraugos reikalų ministerijos Legalizavimo skyriuje;

- Prašymą įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą (galima užpildyti LR ambasadoje);

- Abiejų tėvų pasus arba asmens tapatybės korteles (kopijos nepriimamos).

uk santuoka 300x200Jungtinėje Karalystėje sudarytos santuokos įregistravimas lietuvoje. Lietuviško santuokos liudijimo išdavimas.

Reikalingi dokumentai:

- Sutuoktinių pasai;

- Prašymas įtraukti į apskaitą užsienyje sudarytą santuoką (galima užpildyti ambasadoje);

- Jungtinėje Karalystėje išduotas santuokos liudijimas legalizuotas pažyma (Apostille) JK Užsienio ir sandraugos reikalų ministerijos Legalizavimo skyriuje bei išverstas į lietuvių kalbą (vertimo notariškai tvirtinti nereikia).