bendruomene baneris tekstas

Klausimai, susiję su gyvenimu Lietuvoje ir kita informacija

 Šioje skiltyje rasite svarbios informacijos Lietuvoje gyvenančioms mišrioms šeimoms: leidimus gyventi Lietuvoje, pavardžių rašybą, santuokos registraciją Lietuvoje, dvigubą pilietybę LR piliečiams bei jų vaikams, vardo, pavardės ar tautybės keitimo procedūras.

Taip pat norėtumėme atkreipti jūsų dėmesį, kad skiltyje ES/EEE teisė nurodyta informacija galioja visoms ES/EEE šalims, įskaitant ir Lietuvą, taigi nepamirškite užsukti ir ten.

SANTUOKOS_REGISTRAVIMAS_LT_300x200.jpgCIVILINĖS, BAŽNYTINĖS IR ISLAMIŠKOS SANTUOKOS REGISTRAVIMAS, KAI BŪSIMAS SUTUOKTINIS - UŽSIENIETIS

CIVILINĖ SANTUOKA

Norint sudaryti civilinę santuoką Lietuvoje, reikia pateikti šiuos dokumentus:

- Abiejų sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

- Abiejų sutuoktinių gimimo liudijimus;

- Užsienio valstybės pilietis turi pateikti jo valstybės kompetetingos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad jo santuokai nėra kliūčių;

- Numatytos formos prašymą įregistruoti santuoką;

gimimo reg 620x329
 
 
Nuo 2017 sausio 1 dienos pasikeitė tvarka dėl vaiko gimimo registravimo ir asmens civilinės būklės liudijimų išdavimo. Dabar vaiko gimimas registruojamas pagal civilinės metrikacijos įstaigai pateiktus sveikatos priežiūros įstaigų dokumentus.Tėvai turi pateikti prašymą dėl vaiko gimimo įregistravimo ir vardo bei pavardės suteikimo. Tai jie gali atlikti elektroniniu būdu, prisijungę prie Elektroninių valdžios vartų portalo, bet išliko ir galimybė suteikti vaikui vardą atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą asmeniškai. Nuo minėtos datos taip pat nebelieka gimimo, santuokos, mirties liudijimų.

VARDO_KEITIMAS_300x200.jpgASMENS VARDO, PAVARDĖS IR TAUTYBĖS KEITIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklės (toliau vadinama·– šios taisyklės) nustato vardo, pavardės, tautybės keitimo civilinės būklės aktų įrašuose pagrindus ir šių asmens duomenų keitimo tvarką.

2. Pagal šias taisykles vardas, pavardė, tautybė keičiami tais atvejais, kai nėra teisinio pagrindo šių asmens duomenų pakeisti, papildyti, ištaisyti pagal Civilinės metrikacijos taisykles, kurias tvirtina teisingumo ministras.

 

rinkimai2016 620x329

 

Artėjant rinkimams į LR Seimą, nutarėme paskatinti mišrių šeimų bendruomenę dalyvauti Seimo rinkimuose bei palengvinti pasirinkimą balsuoti, paryškinant partijų poziciją mišrioms šeimoms aktualiais klausimais. Kadangi viena iš septynių kasmet sudaromų santuokų Lietuvoje yra mišri, mūsų organizacija atstovauja nemažą elektorato dalį. Nuo vasaros surinkome dažniausius opiausius mišrioms šeimoms klausimus. Buvo užduoti penki klausimai tiek partijoms, tiek vienmandatėje kandidatuojantiems, iliustruojant, kodėl mišrioms šeimoms jie yra itin svarbūs. Klausimai buvo konkretūs bei prašantys konkretaus atsakymo, partijos bei kandidato pozicijos ir liečiantys dvigubos pilietybės, pavardžių rašymo, neapykantos kurstymo bei dvikalbių vaikų integracijos į lietuviškas mokyklas problemas. Rinkiminei kampanijai įsibėgėjus, nusprendėme susisiekti su rinkimuose registruotų partijų bei koalicijų atstovais, taip pat Naujamiesčio vienmandatės rinkimų (joje balsuoja užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai) apygardos kandidatais.