bendruomene baneris tekstas

2019 statistika

2019 metais Lietuvos piliečiai susituokė su 4021 užsienio šalių piliečiu, t. y. 21 % visų lietuvių sudarytų santuokų buvo mišrios.

2019 statistika01Iš šių santuokų 74% sudarė lietuvės moterys, 26% - vyrai. Pagal statistiką pastebimas akivaizdus Lietuvos piliečių moterų sudarytų santuokų augimas. 2019 metais lietuvės sudarė net 601 santuoka daugiau nei praėjusiais metais.

Beveik pusė (46,6%) visų su užsieniečiais sudarytų santuokų 2019 buvo su ES šalių piliečiais. Galima pastebėti, kad per praėjusius penkis metus Lietuvos piliečių moterų santuokų su ES šalių piliečiais skaičius nuolat augo. 2019 metais iš visų lietuvių moterų sudarytų mišrių santuokų 58% buvo su ES šalių piliečiais. Vyrai santuokas su ES šalių pilietėmis rinkosi daug rečiau, tik 15% visų mišrių santuokų 2019 metais buvo sudarytos su ES šalių pilietėmis.

2019 statistika02

Dažniausiai domintis apie mišrias santuokas dėmesys atkreipiamas ir į užsienio šalių pilietybes, kurios yra dominuojančios pagal mišrių santuokų statistiką. Tačiau paskutiniųjų metų statistika akivaizdi - tendencijos išlieka tos pačios. Lietuvos pilietės 2019 metais daugiausia santuokų sudarė su Jungtinės Karalystės (558), Vokietijos (282), Rusijos (175) Jungtinių Valstijų (133), Ukrainos (109), Latvijos (100), Lenkijos (98), Italijos (94), Airijos (82) ir Ispanijos (68) bei Turkijos (68) piliečiais.

2019 statistika03

Tuo tarpu Lietuvos piliečiai vyrai daugiausia santuokų sudarė su Rusijos (287), Baltarusijos (197), Ukrainos (175), Latvijos (58), Izraelio (25), Lenkijos (25), Jungtinių Valstijų (19), Jungtinės Karalystės (14), Vokietijos (14) ir Kinijos (13) pilietėmis. Pagal šią statistiką visos šalys išlieka tokios pačios kaip ir pastarąjį penkmetį, tačiau pirmą kartą pateikiama statistika apie santuokas su Kinijos pilietėmis.

2019 statistika04

2019 metais Lietuvoje buvo įregistruotos 8683 ištuokos. Iš jų 10% (903) buvo su užsienio šalių piliečiais. Lietuvės moterys įregistruoja ne tik daugiausia santuokų su užsienio šalių piliečiais, bet ir ištuokų. Iš visų lietuvių ištuokų su užsienio piliečiais 69% įregistravo lietuvės moterys.

2019 statistika05

Dažnai spaudoje ir socialinių tinklų komentaruose išreiškiama nuomonė, kad santuokos su kultūriškai tolimesnių šalių piliečiais yra mažiau patvarios. Tačiau statistika rodo, kad daugiausia ištuokų Lietuvos piliečiai - tiek moterys, tiek vyrai - įregistruoja su Rusijos (161 arba 18%), Baltarusijos (82 arba 9%) bei Ukrainos (78 arba 8,6%) piliečiais. Skirstant 2019 metų ištuokų statistiką pagal Lietuvos piliečių lytį matoma, kad lietuvės moterys daugiausia ištuokų įregistravo su Rusijos (73), Vokietijos (49), Baltarusijos (33), Ukrainos (32), Jungtinės Karalystės (28), Pakistano (24), Latvijos (22), Jungtinių Valstijų (19), Turkijos (18) ir Lenkijos (17) piliečiais.

2019 statistika06

Lietuvių vyrų ištuokų sąrašo pirmose vietose yra Rusija (88), Baltarusija (49), Ukraina (46), Latvija (21), Jungtinės Valstijos (6), Vokietija (5), Armėnija (3), Kazachstanas (3), Airija (2) ir Kinija (2).

2019 statistika07