bendruomene baneris tekstas

Skyrybos, religija ir vaikai 3 dalisTyrimų duomenys rodo, kad tėvų konfliktai skyrybų metu vaiką traumuoja labiau nei pačios skyrybos. Ekspertai teigia, kad vaikai jaučiasi nesaugūs, kaltina save dėl skyrybų ir dėl jų metu kilusių pykčio proveržių. Konfliktinėse situacijose vaikas gali bandyti sumažinti įtampą tarp tėvų būdamas lojaliu jiems abiems, taip prisiimdamas nepamatuotą atsakomybę už tėvų konfliktą ir konflikto pasekmes. Vardan vaiko emocinės būklės, tėvai privalo pasistengti palaikyti kuo geresnius tarpusavio santykius tiek skyrybų metu, tiek po jų.

skyrybos religija vaikai Besiskiriančioms mišrioms šeimoms gyvenamoji vieta ir religija gali tapti esminėmis teisinės kovos priežastimis. Tačiau ar religija teisiškai gali tapti kriterijumi, kuriuo vadovaujantis bus nustatoma vaikų gyvenamoji vieta ir už juos atsakingas globėjas? Ar, skyrybų atveju, vienas iš tėvų gali reikalauti, kad kitam būtų apribotos tėvystės teisės ar galimybė matytis su vaiku vien dėl to, kad jam nebepatinka kito tėvo religija ar tradicijos? Į šiuos mišrioms šeimoms aktualius klausimus atsako advokatas Darius Ališauskas ir Lietuvos žmogaus teisių centro narė Eglė Tilindienė.

Skyrybos, religija ir vaikaiSkyrybos ir tolimesnės vaikų globos klausimas dažnai tampa itin sudėtingų konfliktų šaltiniu mišriose šeimose. Konfliktai kamuoja ne tik suaugusius, bet ir vaikus, kurie tampa pasyviais konflikto stebėtojais. Galima drąsiai teigti, kad skyrybos yra daug sudėtingesnės ir turi platesnes pasekmes, kai tėvai yra skirtingų tautybių, kultūrų ar religijų. Klausimai dėl tolimesnės vaiko gyvenamosios vietos po skyrybų yra aktualesni ir skausmingesni mišriose šeimose, kur vienas ar abu sutuoktiniai yra imigrantai, gyvenantys ne savo gimtojoje šalyje. Deja, ne visada besikivirčijantys sutuoktiniai sugeba rasti abiems pusėms priimtiną sprendimą ir kartais griebiasi kraštutinių priemonių – pagrobia arba grąsina pagrobti vaiką.

penkios meiles kalbos

Meilės ir romantikos troškimas yra kiekvieno mūsų širdyje, o ir kur bepasisuktumėme, visur randame informacijos, kaip tą romantiką susikurti ir išsaugoti. Pilni žurnalai ir interneto portalai straipsnių apie romantiškos nuotaikos kurstymą šeimoje, šeimyninę laimę, partnerio supratimą. Tačiau net ir turint didžiausią sarašą patarimų, kaip išreikšti meilę savo partneriui, ir sekant juo nuo A iki Ž neretai mūsų pastangos lieka neįvertintos. Mišriose porose tokie nesusipratimai ar nesusikalbėjimai dažnai nurašomi skirtingoms gimtosioms kalboms arba paprasčiausiai apkaltinamos skirtingos partnerių kultūros ir tradicijos. Dėl tokio, atrodo visiško nesuderinamumo, dažnai išsiskiria šeimos. Garis Čapmanas ( angl. Gary Chapman) knygoje „Penkios meilės kalbos“ išskyrė penkias kalbas, kuriomis mes „kalbame“ romantiškuose santykiuose, ir jas atpažinus galime susigražinti meilę ir romantiką į savo namus.

dvikalbes sventes 620x329Visi kada nors patys planavę didžiąsias savo gyvenimo šventes turbūt įsivaizduoja, kiek daug darbo ir kūrybiškumo reikalauja šis procesas. Vestuves planuojanti pora daugybę valandų kuria ir dailina kvietimo į vestuves tekstus, ruošia dekoracijas ir renkasi, kurias ceremonijas ar tradicijas jie nori paminėti savo šventėje. Dabar įsivaizduokite visą šį procesą mišrioje poroje, kai vienoje šventėje reikia sutalpinti dvi, o kartais ir daugiau kalbų bei tradicijų. Kartais šis kalbų derinimas yra tiesiog būtinybė, nes svečiai nesupras, kas vyksta šventės metu, ką sako šventės vedėjas, tačiau dažniausiai daugiau dėmesio planuojant mišrias vestuves yra skiriama šeimų tradicijų pagerbimui. Vestuvių metu susijungia ne tik dvi šeimos, bet ir dvi tautos, todėl jaunavedžiams norisi pagerbti abiejų kultūras ir tradicijas. Kaip tai padaryti, kad viskas susilietų į darnią visumą? Kaip suorganizuoti šventę, kurioje visi svečiai jaustųsi patogiai ir šventiškai?