bendruomene baneris tekstas

Allahu Akbar 620x329

 

Allahu Akbar. Tikriausiai nėra jokių kitų žodžių, kurių sušukimas minioje sukeltų tiek pat panikos. Lengva nuspėti, kad jeigu „musulmoniškai“ atrodantis vyras ar moteris atliktų vienokią ar kitokią nusikalstamą veiklą šūktelėjus „Allahu Akbar“, tai iš anksto būtų traktuojama, kaip teroristinis incidentas.

Išvertus iš arabų kalbos, „Allahu Akbar“ reiškia „Dievas yra Didis“. Tačiau daugumai nemusulmonų labiau pažįstama ne šios frazės reikšmė, o garsiai ir liūdnai nuskambėjusios jos vartojimo aplinkybės. Ši frazė tapo baimės, smurto, grėsmės palydove.

Musulmonams Allahu Akbar pirmiausia (ir svarbiausia) turi gilią dvasinę reikšmę. Kelis kartus paminėta Korane, ji apibrėžia islamiško monoteizmo esmę – nėra nieko didingesnio nei Dievas.

Ši frazė itin glaudžiai susijusi su vienu iš islamo stulpų – malda. Islamiškame šaukime maldai (azan – arabų k. transl.) Allahu Akbar kartojamas 6 kartus. Maldoje, priklausomai, kiek dalių (rakat – arabų k. transl.) ją sudaro, šie arabiški žodžiai kartojami nuo 10 iki 20 kartų.

Šiais žodžiais musulmonai išreiškia džiaugsmą, laimę, sėkmę, nuostabą bei palydi neviltį, liūdesį, gedulą. Dalyvaujantys dviejose islamiškose šventėse (Eid al Fitr, Eid al Adha – arabų k. transl.) taip pat girdės melodingas Allahu Akbar recitacijas. Galima drąsiai teigti, kad populiarumu šią frazę gali lenkti nebent Salam Aleykum („taika Tau“ – islamiškas pasisveikinimas) bei Bismilah („vardan Dievo“ – sakoma prieš pradedant bet kokį veiksmą).

Kaip matome, Allahu Akbar neturi jokios politinės ar militaristinės reikšmės. Frazės vartojimas tiesiogiai siejasi su dvasingumu, religiniais ritualais, jausmų raiška.

Kai 2011 metų lapkričio mėnesį musulmonams tėvams Berlyne, Vokietijoje gimė berniukas, kurį jie nusprendė pavadinti Džihad (išvertus į lietuvių kalbą, šis žodis reiškia „pastangos vardan Dievo“) , visuomenė pasipiktino. Staiga, po 9/11 įvykių šis niekam prieš tai neužkliuvęs žodis tapo tabu. Tačiau musulmonei mamai, suteikusiai gyvybę beveik 6 kilogramus svėrusiam kūdikiui, jos gimdymas buvo tarsi džihadas, tad vardo pasirinkimas buvo labai simboliškas sprendimas. 2017–aisiais, Prancūzijoje, kitai musulmonų šeimai pavadinti savo sūnų Džihad vardu buvo sukliudyta (pareigūnai dar nepateikė galutinio sprendimo).

2014 metais buvusi Lietuvos vidaus reikalų ministrei konservatorei Rasai Juknevičienei kilo „įvairių minčių“ matant šalia įlaipinimo vartų oro uoste besimeldžiantį musulmoną. „Besimeldžiantis, taigi, uolus musulmonas lėktuve“ politikės galvoje akivaizdžiai sukėlė bauginančias asociacijas. Tikėtina, kad bet kokios kitos religijos atstovo religinis ritualas tebūtų įdomus reginys, deja, islamiška malda suprantama kaip grėsmė.

Nemažai musulmonų, nujausdami, kokią neigiamą asociaciją nearabakalbiams gali sukelti Allahu Akbar, Džihad ir kiti arabiški terminai, pradėjo vengti juos vartoti žmonių susibūrimo vietose. Dar daugiau, nemažai musulmonų renkasi kalbėti ne savo gimtąja, o daugumos kalba, pavyzdžiui, skrendant lėktuvu. Juo labiau, kad būta spaudos pranešimų apie atvejus, kai keleiviai buvo išlaipinti dėl to, kad tarpusavyje kalbėjo arabiškai. Kitaip tariant, jie pradeda varžytis savo identiteto, jaučiasi esantys prastesni.

Didžioji dalis pasaulio musulmonų yra taikūs tikintieji, smerkiantys teroristus. Dar daugiau, neretai jie patys yra teroristų vadinančių save musulmonais taikiniai. Neteisinga būtų, jei jie taptų ir vakariečių įtarimų, baimių, neapykantos taikiniais. Neteisingas arabiškų terminų interpretavimas bei neigiamų prasmių islamiškiems ritualams priskyrimas didina visuomenės susiskaldymą, skatina stereotipus, neapykantą ir smurtą religinės mažumos atžvilgiu.

Būtent tokio rezultato siekia teroristinės organizacijos – skaldyti ir sėti baimę, nuteikti vienus visuomenės narius prieš kitus. Juk teroristams nesvarbu, ar esi musulmonas, ar kitatikis. Jei nepalaikai jų ideologijos – esi priešas.

Būtent dėl to labai svarbu šviesti visuomenę apie islamą, ritualus, musulmonų tradicijas, papročius, kasdienybę. Neleisti teroristinėms grupuotėms priskirti apibrėžimus tokiems terminams, kaip Allahu Akbar, Džihadas ir pan., iškreipti supratimą apie tai, kas yra uolus musulmonas. Musulmonų bei islamo mokslininkų užduotis patikti tikrąsias, autentiškas terminų, ritualų bei tradicijų reikšmes.