bendruomene baneris tekstas

seimu_diena_2_300x200.jpgGegužės 15-oji – Tarptautinė šeimos diena. Šeima yra fundamentalus visuomenės vienetas, susidedantis iš dviejų ar daugiau asmenų, tačiau socialine, kultūrine, ir emocine prasme šeima yra nedaloma. Šeimą ir teisę į jos kūrimą, šeimos vientisumo išlaikymą saugo ir gina visuotinė žmogaus teisių deklaracija, taip pat nurodanti šeimos teisę būti saugoma visuomenės bei valstybės. Tais atvejais, kai šeimos vienetas peržengia politines valstybių ribas, įstatymų leidėjams tenka nelengva užduotis užtikrinti tarptautinių įstatymų, liečiančių šeimą, laikymąsi, kartu išsaugant valstybės sienų kontrolę.

atsakas_300x200.jpg

Prieš keletą dienų, buvo publikuotas Lino Zasimavičiaus rašinys, kuriame jis sukritikavo praėjusią savaitę Lietuvos žmogaus teisių centro publikuotą socialinį eksperimentą – video „Vertimas“ bei pareiškė nuomonę, jog „rasizmas Lietuvoje yra pritempta problema“. Mūsų organizaciją, kuri atstovauja mišrias šeimas bei susiduria su jų problemomis iš pirmų lūpų, tokia autoriaus pozicija nustebino ir papiktino. Kaip pagrindinį argumentą, kodėl, jo manymu, rasizmo problema Lietuvoje yra dirbtinai sukurta, ponas Zasimavičius pateikia oficialiai užregistruotų neapykantos kurstymo atvejų statistiką. Šie skaičiai nėra dideli ir kiekvienais metais užregistruotų atvejų skaičius mažėja, tačiau tam yra keletas priežasčių.

priesrasizma_300x200.jpgMišrios Šeimos ir draugai taria tvirtą, bekompromisinį „NE RASIZMUI!“ Nelikite abejingi!

 

rasizmo istorija 300x200Kovo 21-ąją pasaulis jau 49-ąjį kartą minės Tarptautinę rasinės diskriminacijos panaikinimo dieną. Jos ištakos siekia daugiau nei pusę amžiaus atgal, kai 1960 metais, kovo 21 dieną Pietų Afrikos Respublikoje įvyko didžiulis protestas prieš egzistavusios rasinės segregacijos santvarką – vienas iš įstatymų numatė, kad visi šalies juodaodžiai privalėjo turėti pasus, skirtus judėjimui šalies viduje iš teritorijų, skirtų juodaodžiams, į teritorijas, apgyvendintas baltaodžių. Šios taikios demonstracijos metu policija sušaudė 69 protesto dalyvius.

Praėjus šešeriems metams po šio siaubingo įvykio, Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė kovo 21-ąją Tarptautine rasinės diskriminacijos panaikinimo diena, aukų atminimui įamžinti. Šią dieną tarptautinė bendruomenė raginama susitelkti bendrai kovai su visų formų rasine diskriminacija.

RASIZMO PRIEZASTYS 300x200Nors pasaulyje jau keletą dešimtmečių skiriama vis daugiau dėmesio ir pastangų rasinės nelygybės panaikinimui bei tolerancijos skatinimui, tačiau psichologiniai ir sociologiniai tyrimai rodo, jog rasizmas, išankstinės nuostatos ir stereotipai vis dar yra opios visuomenės problemos. Dažnai girdime apie institucines bei kultūrines rasizmo priežastis, tačiau apie psichologines priežastis ir aplinkybes kalbama ne taip jau daug. Kitaip sakant, kaip žmogų paveikia ir ką jam suteikia rasistinis, diskriminuojantis kitus elgesys? Psichologai išskiria nemažai psichologinių rasizmo priežasčių.